Friday, October 14, 2016

Bác Đơn Kiện Của Ngư Dân, Hà Nội Đang Dồn Nạn Nhân Đến Chân Tường!

QuanĐiểm

Kính thưa quý thính giả, những nạn nhân nộp đơn kiện Formosa vì họ muốn mở ra một cuộc đối thoại ôn hòa bằng con đường pháp lý, nhưng kẻ thực thi công lý lại nhận mình là bị cáo. Mời quý thính giả theo dõi Quan Điểm của LLCQ với tựa đề: “Bác Đơn Kiện Của Ngư Dân, Hà Nội Đang Dồn Nạn Nhân Đến Chân Tường!” đây là dấu hiệu của sự đối đầu khó tranh khỏi sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

No comments:

Post a Comment