Saturday, October 22, 2016

Phỏng Vấn Linh Mục Đặng Hữu Nam về vụ khiếu nại bác đơn kiện Formosa

PhỏngVấn

Thưa quý thính giả như tin đã loan, giáo dân xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu dưới sự hướng dẫn của LM Đặng Hữu Nam lại đi khiếu nại việc tòa án Kỳ Anh bác đơn kiện Formosa của họ nhưng đoàn người đã bị công an mật vụ ngăn cản và đánh đập. PV Thomas Việt đã có cuộc phỏng vấn với LM Đặng Hữu Nam v/v này như sau. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi .

No comments:

Post a Comment