Tuesday, October 18, 2016

Phỏng Vấn ông Chu Văn Cương về Đại Hội 20 của Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam

PhỏngVấn

Kính thưa quý thính giả, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam vừa kết thúc Đại Hội 20 vào hai ngày cuối tuần 15 và 16 tháng 10 năm 2016 vừa qua tại Dallas TX. Bác sĩ Nha Khoa Chu Văn Cương được đại hội tái bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương nhiệm kỳ 2016 – 2018. Sau khi trở lại Houston, ông đã dành cho đài ĐLSN buổi phỏng vấn sau đây, mời quý thính giả cùng theo dõi.

No comments:

Post a Comment