Monday, October 31, 2016

Nguyễn Chính Kết Phỏng Vấn Đỗ Thông Minh về chuyến viếng thăm Nhật của Tổng Thống Phillipin tuần vừa qua

PhỏngVấn

No comments:

Post a Comment