Saturday, November 10, 2018

Hiền Sĩ Chu Văn An

Danh Nhân Nước Việt

Kính thưa quý thính giả, hơn 800 trăm năm trước, nước Việt có một thầy giáo, một thầy thuốc và cũng là một đại quan nhà Trần được người đời nhớ đến qua tư tưởng đạo đức, cuộc sống thanh bạch và đầy tiết tháo. Sự nghiệp của Cụ được ghi trong văn bia của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Qua chuyên mục Danh Nhân Nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Hiền Sĩ Chu Văn An” của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

No comments:

Post a Comment