Tuesday, February 21, 2017

Phỏng vấn ông Vi Đức Hồi về cuộc chiến ngày 17 tháng 2 năm 1979

PhỏngVấn

Thưa quý thính giả, ngày 17 tháng 2 năm 1979, đúng 38 năm trước, Đặng Tiểu Bình đã xua đại quân tràn vào 6 tỉnh phía Bắc nước ta, gọi là để dạy cho VN một bài học. Đến nay Hà Nội vẫn cố tình lờ đi hành động xâm lược này. Để nhắc lại cuộc chiến đẫm máu, mời quý thính giả theo dõi cuộc trò truyện giữa Thái Hòa với ông Vi Đức Hồi, một nhân chứng trong thời điểm đó

No comments:

Post a Comment