Friday, February 24, 2017

Phỏng Vấn Giáo sư Nguyễn Bá Lộc về nhân quyền trong tháng, Phần 2

PhỏngVấn

Thưa quý thính giả, Trong câu chuyện Nhân Quyền tháng này, mời quí thính giả tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện giữa phóng viên Minh Nguyệt và GS Nguyễn Bá Lộc sau đây.

No comments:

Post a Comment