Friday, February 24, 2017

Phỏng Vấn Giáo sư Nguyễn Bá Lộc về nhân quyền trong tháng

PhỏngVân

Thưa quý thính giả, câu chuyện Nhân Quyền tháng này, mời quí thính giả theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh NguyệtGS Nguyễn Bá Lộc sau đây.

No comments:

Post a Comment