Tuesday, February 21, 2017

Phỏng Vấn Linh mục Nguyễn Đình Thục về cuộc tuần hành đi khiếu kiện Formasa

PhỏngVấn

Kính thưa quý thính giả, như tin tức chúng tôi đã loan trong nhiều ngày qua, nhà cầm quyền CSVN đã thẳng tay đàn áp cuộc tuần hành đi nộp đơn khiếu kiện của hàng ngàn giáo dân thuộc Giáo xứ Song Ngọc, tỉnh Nghệ An… Nhiều giáo dân đã bị công an đánh trọng thương. Từ Giáo xứ Song Ngọc, Lm. Nguyễn Đình Thục đã cho phóng viên Quang Nam cuộc phỏng vấn sau đây, mời quý thính giả cùng theo dõi….

No comments:

Post a Comment