Tuesday, February 21, 2017

Phỏng Vấn Nguyễn Đình Thắng liên quan đến đạo luật Magnitsky

PhỏngVấn

Liên tục chương trình, trong Câu Chuyện Thời Sự, mời quý vị theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Thái Hòa với Ts. Nguyễn Đình Thắng liên quan đến đạo luật Magnitsky, nhằm chế tài các quan chức tham nhũng và vi pham nhân quyền.

No comments:

Post a Comment