Friday, February 24, 2017

Bàn Ngang Tán Dọc, 24.02.2017

BànNgangTánDọc

Giữa chương trình qua chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc, mời quý vị đón nghe buổi thảo luận của anh em chúng tôi Bá Cơ, Hải Sơn và Minh Nguyệt qua chuyên đề “Hồng Hơn Chuyên”.

No comments:

Post a Comment