Wednesday, April 12, 2017

Phỏng Vấn Linh Mục Nguyễn Văn Lý về lời kêu gọi biểu tình

PhỏngVấn

Thưa quý thính giả, để biết được tiến triển của Lời kêu gọi biểu tình bắt đầu từ chủ nhật 05/03 cho tới nay như thế nào, phóng viên Thái Hòa của đài ĐLSN đã có cuộc phỏng vấn LM Nguyễn văn Lý về vấn đề này, kính mời quý thính giả cùng theo dõi.

No comments:

Post a Comment