Tuesday, January 24, 2017

Phỏng vấn Học giả Đỗ Thông Minh về những biến chuyển tại biển Đông

PhỏngVấn

Thưa quý thính giả, giữa lúc Hoa Kỳ đang bận rộn với công việc nội bộ, thì tại Biển Đông, sự căng thẳng vẫn gia tăng, có thể dẫn tới bất ổn. Để theo dõi những chuyển biến này, mời quí thinh giả theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Thái Hòa và học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản sau đây.

No comments:

Post a Comment