Wednesday, January 11, 2017

Phỏng Vấn Học gỉa Đỗ Thông Minh về các sự kiện tại vùng Châu Á - Thái Bình Duơng

PhỏngVấn

Kính thưa quý thính gỉa, vùng Châu Á – Thái Bình Dương đang trở thành một điểm nóng, nên bất cứ một động thái bất thường nào xảy ra nơi đây cũng được thế giới chú ý. Mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với Học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản, bàn về mấy sự kiện đang diễn ra tại vùng này

No comments:

Post a Comment