Wednesday, October 3, 2018

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây: Đằng Giang phỏng vấn GS Phan Thông Hưng (phần cuối)

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây

Thưa quý thính giả, tuần này đài Đáp Lời Sông Núi xin mời quý thính giả theo dõi phần cuối cuộc phỏng vấn Giáo Sư Phan Thông Hưng Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Pennsylvania về những sinh hoạt hiện nay của Cộng Đồng và tương lai gần của Việt Nam

No comments:

Post a Comment