Loading...

Thursday, June 15, 2017

Trương Minh Tuấn ‘chửi Bác’

BìnhLuân

Ở Việt Nam có ông Trương Minh Tuấn, làm bộ trưởng Thông Tin-Truyền Thông. Công việc của ông Tuấn là tuyên truyền cho chế độ Cộng Sản. Người làm công việc đó ai cũng đáng thương. Vì họ phải nói những điều trái với sự thật và trái với lương tâm, lại khiến người nghe nghĩ rằng họ vừa thiếu hiểu biết, vừa không biết suy nghĩ.
Ông Trương Minh Tuấn mới viết trên báo Nhân Dân, một tờ báo số in rất nhiều những người đọc rất ít. Trong bài báo, ông đề cao khẩu hiệu kinh tế của đảng, với tựa đề: “Sức thuyết phục của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Bài báo này phơi bày đúng những đặc điểm kể trên: Trái sự thật, thiếu hiểu biết, suy nghĩ không chín chắn, cho nên quá vụng về.
Ông Tuấn nói Hồ Chí Minh đã phác thảo đường lối Kinh Tế Thị Trường định hướng XHCN bằng một câu thôi: “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm”.
Ca tụng Hồ Chí Minh như thế là bôi bác, vạch rõ bộ óc thô sơ của chính ông Hồ. Nó cho thấy ông Hồ chỉ nói những điều ai cũng biết, chẳng có ý nào đáng gọi là “tư tưởng” cả. Nếu hỏi bất cứ một chính trị gia tập sự nào, ở bất cứ nước nào tại Châu Phi, Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ, những người biết mị dân thì ai cũng sẽ nói giống hệt như vậy! Có ai dại dột mà nói rằng mình chỉ mong cướp lấy chính quyền rồi củng cố quyền hành cho phe đảng mình?
Đây là những lời ca tụng kinh tế tư bản, trong đó sinh hoạt kinh tế là do thị trường chuyển động, ngược lại với kinh tế xã hội chủ nghĩa do nhà nước độc quyền cai quản. Ca ngợi kinh tế tư bản đến như thế, trong khi cả đời Hồ Chí Minh chỉ chửi bới, bôi nhọ nó, có khác nào Trương Minh Tuấn đang vạch tội ông “Bác” của mình: Bác đòi xóa bỏ kinh tế thị trường, chọn con đường Cộng Sản, tức là Bác đi nhắm mắt ngược chiều, sẽ không bao giờ đạt được những mục tiêu mà Bác nói leo lẻo! Nghe một đứa “cháu hư” nó “chửi cha” mình trên báo Nhân Dân như vậy, nếu còn sống ông Hồ chắc phải lắc đầu than là nhà vô phúc!
Để vẽ vời thêm cho cái đuôi “định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” (chính ông Tuấn dùng chữ “cái đuôi” trong bài viết), Trương Minh Tuấn lý luận thêm: “Và nếu không có định hướng XHCN, thì chắc chắn người nghèo khó có thể ‘đủ ăn’ ”.
Sự thật là đảng Cộng Sản Việt Nam đã vứt bỏ chủ nghĩa Cộng Sản từ khi thay đổi lối làm kinh tế. Đáng lẽ phải nói “thay đổi” hệ thống kinh tế, thì họ nói là “Đổi Mới”. Đây là một trò lừa đảo. Họ nói chỉ đổi cái đang có cho mới thôi, không thay thế cái cũ bằng một cái gì mới hẳn. Đó là một cách đánh lừa người và tự đánh lừa mình. Tất cả những tai họa như tham nhũng, bất công xã hội, và các hành động đàn áp người dân đều là hậu quả của xảo thuật lường gạt đó. Nếu can đảm thì phải thay đổi hoàn toàn cả hệ thống, trong đó có cơ cấu chính trị. Kinh tế tư bản tự nó không tạo ra xã hội công bằng. Muốn “chắc chắn người nghèo có thể đủ ăn” thì chính những người yếu thế phải giành lấy quyền lợi cho mình. Họ phải đấu tranh, và trong cả thế kỷ qua họ đã thành công nhờ được tự do tập họp, tự do phát biểu và được bỏ phiếu chọn người cầm quyền. Tức là phải thiết lập thể chế dân chủ tự do.
Có nơi nào trên thế giới “tình trạng bất công vẫn diễn ra gay gắt” bằng ở nước Việt Nam hiện nay không? Trong các nước tư bản có dân chủ tự do, mỗi nhóm lo giành quyền lợi riêng cho mình. Nhưng chính những người yếu thế cũng có quyền lợi riêng, và có quyền lập hội, lập đảng để giành phần. Chính họ đã dùng lá phiếu thúc đẩy việc thiết lập các định chế bảo đảm công bằng trong xã hội.
Ngược lại, ở Việt Nam chỉ có một “nhóm lợi ích” duy nhất quyết định tất cả, là các quan to trong đảng Cộng Sản! Trong nhóm này họ chia ra các nhóm lợi ích nhỏ hơn, cũng giành giật nhau, nhưng các nhóm đó đều biết rằng họ phải bảo vệ đảng, là cái nhóm lớn bao trùm lên tất cả, vì “đảng còn thì mình còn!” Đó là di sản của chế độ độc tài đảng trị mà Hồ Chí Minh đem từ Nga, từ Tàu về áp đặt trên đầu dân Việt Nam.
Đọc những luận điệu non nớt, yếu đuối của ông Trương Minh Tuấn mà thấy tội nghiệp. Một người có đi học và biết suy nghĩ không ai nói năng hồ đồ như vậy. Ông Tuấn có thể dùng báo Nhân Dân để cả vú lấp miệng em. Nhưng các em bây giờ cũng khôn cả rồi, lừa dối chúng không được đâu. Mà trong thời đại thông tin bộc phát bây giờ cái vú Nhân Dân của đảng nó cũng teo rồi, không còn lấp được miệng ai nữa! Cái chiêu bài “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” không thể thuyết phục được ai hết. Trong khi cố “thuyết phục” người ta, ông Trương Minh Tuấn đã chỉ ra cái sai lầm căn bản của Hồ Chí Minh. Các cháu khác nghe Trương Minh Tuấn thuyết phục, sẽ phải tự hỏi: Sao Bác dốt thế? Sao Bác ác thế? Tại sao ông già này suốt đời không biết đến những ưu điểm của kinh tế thị trường, để cho lũ cháu sau này khốn đốn phải quay chiều 180 độ?
Ngô Nhân Dụng

No comments:

Post a Comment