Loading...

Saturday, June 17, 2017

Bàn Ngang Tán Dọc, 16.06.2017

BànNgangTánDọc

Chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc, tuần này “bộ ba” Mỹ Linh, Thái Hòa và Hướng Dương xoáy quanh bộ luật “tín ngưỡng tôn giáo” do nhà cầm quyền CSVN đề xướng đã và đang gặp sự chống đối của nhiều tầng lớp quần chúng trong và ngoài nước.

No comments:

Post a Comment