Loading...

Wednesday, June 21, 2017

Phỏng Vấn Nguyễn Vũ Bình về Nhóm Nghiên Cứu Thể Chế

PhỏngVấn

Kính thưa Quý Thính Giả, Nhóm Nghiên Cứu Thể Chế vừa mới ra mắt ngày 09/6/2107, cách đây khoảng 10 ngày tại Hà Nội. Đây là nỗ lực nghiên cứu của một số trí thức trong nước chuẩn bị cho việc xây dựng thể chế dân chủ thời hậu cộng sản mà theo nhóm này sẽ xảy đến trong một tương lai gần. Phóng viên Thái Hòa có dịp tiếp xúc với Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, là một trong những thành viên sáng lập Nhóm Nghiên Cứu Thể Chế này.

No comments:

Post a Comment