Loading...

Saturday, June 17, 2017

Phỏng Vấn Học Giả Đỗ Thông Minh về diễn biến liên quan đến Á Châu và Việt Nam

PhỏngVấn

Liên tục chương trình là phần tổng kết một số diễn biến quan trọng xảy ra trong thời gian qua liên quan đến Á Châu và Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Thái Hòa Học Giả Đỗ Thông Minh, đang có mặt tại Hoa Kỳ với các cuộc hội thảo văn hóa hàng năm.

No comments:

Post a Comment