Loading...

Saturday, June 10, 2017

NỖ LỰC GIẢNG DẠY VIỆT NGỮ VÀ KHUYẾN HỌC TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI CALGARY

VấnĐềCủa ChúngTa

Thưa quí thính giả, Trong chương trình Những Vấn Đề Của Chúng Ta trước đây, Đài ĐLSN đã có dịp tường trình với quý thính giả về nỗ lực bảo toàn và phục hưng văn hoá dân tộc của Tổ chức Phục Hưng Việt Nam qua Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang tại San Jose, Bắc California, một trung tâm giảng dạy tiếng Việt trong gần 40 năm qua hiện qui tụ hơn 1000 học sinh và gần 200 thày cô trong ban giảng huấn.

Hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh trình bày cùng quý thính giả về một nỗ lực tương tự của người Việt cư ngụ tại thành phố Calgary, tiểu bang Alberta của Canada. Chương trình này sẽ gồm 3 buổi, và hôm nay xin mời quý vị tìm hiểu qua về sinh hoạt của người Việt chúng tại địa phương này với khách mời là Ông Nguyễn Xuân Thạch, Chủ tịch Cộng Đông Người Việt tại Calgary.

No comments:

Post a Comment