Loading...

Wednesday, June 21, 2017

Phỏng Vấn Kỹ sư Hoàng Ngọc Diệu

PhỏngVấn

Thưa quý thính giả, kỹ sư Hoàng Ngọc Diệu là một người tương đối còn trẻ, thường xuyên xuất hiện trên những live stream bàn luận nhiều vấn đề liên quan tới chế độ CSVN nhằm nâng cao nhận thức của giới trẻ trong nước về thực trạng đất nước hiện nay. Phóng Viên Thái Hòa đã có cuộc phỏng vấn với anh như sau.

No comments:

Post a Comment