Loading...

Sunday, June 25, 2017

NỖ LỰC GIẢNG DẠY VIỆT NGỮ VÀ KHUYẾN HỌC TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI CALGARY, Phần Cuối

Những VấnĐềCủa ChúngTa

Thưa quí thính giả, Trong chương trình Những Vấn Đề Của Chúng Ta trước đây, Đài ĐLSN đã có dịp tường trình với quý thính giả về nỗ lực bảo toàn và phục hưng văn hoá dân tộc của Tổ chức Phục Hưng Việt Nam qua Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang tại San Jose, Bắc California, một trung tâm giảng dạy tiếng Việt trong gần 40 năm qua hiện qui tụ hơn 1000 học sinh và gần 200 thày cô trong ban giảng huấn.

Hôm nay, khách mời tuần này là ông Trương Hữu Độ– chủ Tịch Ban Khuyến Học Trường Việt Ngữ Calgary với (phần cuối) chủ đề: “Nỗ Lực Giảng Dạy Việt Ngữ Và Khuyến Học Trong Cộng Đồng Người Việt Tại Calgary – Canada”.

No comments:

Post a Comment