Loading...

Sunday, June 25, 2017

Phỏng Vấn Luật sư Trần quốc Hiền về những vụ khủng bố tại Âu Châu

PhỏngVấn

Kính thưa quý thính giả,những vụ khủng bố xảy ra gần đây tại Âu Châu ít nhiều khiến dư luận bất an, ảnh hưởng đến kỹ nghệ du lịch gây thiệt hại cho nền kinh tế của cả khối. Từ Hòa Lan, Ls. Trần Quốc Hiền – một cư dân Âu Châu đã dành cho đài ĐLSN phần tường trình đặc biệt sau đây.

No comments:

Post a Comment