Loading...

Sunday, June 25, 2017

Bàn Ngang Tán Dọc, 23.06.2017

BànNgangTánDọc

Chuyên mục Bàng Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh sự kiện nhà cầm quyền lật lọng trong vụ Đồng Tâm cùng lúc với cái gọi là Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm BCH/TƯ Khóa 12 CSVN.

No comments:

Post a Comment