Loading...

Sunday, June 25, 2017

Bảo vệ cái đuôi “Xã Hội Chủ Nghĩa”

QuanĐiểm

Thưa quí thinh giả,
Hệ thống kinh tế chỉ huy do cộng sản chủ trương đã hoàn toàn thất bại, điều này ai cũng biết, người CS cũng biết, và biết rất rõ. Cụ thể ở Việt Nam vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước, Nguyễn Văn Linh khi làm tổng bí thư, đã quyết định đổi mới hệ thống kinh tế để sống còn. Nói là đổi mới cho có vẻ văn hoa, chứ thực ra là vứt bỏ cái hệ thống kinh tế ngu xuẩn lỗi thời, đã khiến cho người dân cả nước đói rách tả tơi, ngay khi đứng trên đất đai phì nhiêu, ruộng vườn trù phú, cá tôm đầy sông đầy hồ, tài nguyên phong phú, “rừng vàng biển bạc” sẵn có đó. Tất cả chì vì thể chế CS kìm hãm sự phát triển mà ra nông nỗi ấy.

Khi CS mở cửa buôn bán với thế giới tự do, họ bắt đầu tiếp cận với những cơ hội mới đầy hấp dẫn; và vì nhu cầu của thị trường, các nhà đầu tư ở những nước phát triển tìm đến Việt Nam, vừa để làm ăn kiếm lời ở một vùng đất giầu tài nguyên và nhân lực, vừa muốn đem đến những tiến bộ kỹ thuật để giúp Việt Nam cùng tiến lên với cộng đồng thế giới.
Thay vì nắm bắt những cơ hội quí báu ấy để phát triển đất nước, nhưng CS vì vừa ngu dốt, vừa tham lam và ích kỷ, đã hướng những cơ hội ấy đi vào mục đích chỉ có lợi cho đảng, còn bỏ mặc đại khối quần chúng. Hậu quả là sau 30 năm đổi mới, đất nước vẫn chậm tiến, kinh tế vẫn lạc hậu, tài nguyên thì cạn kiệt, nợ nần quốc gia chồng chất, không thể trả nổi. Đa số người dân vẫn nghèo đói, xã hội băng hoại, môi trường ô nhiễm, gây ra bệnh tật chết chóc cho người dân. Chỉ có một thành phần cán bộ đảng viên và phe nhóm thân với đảng là giàu có.
Nguyên do dẫn đế tình trạng suy thoái hôm này là bởi sự quản lý kinh tế lệ thuộc vào chế độ độc tài độc đảng, với nguyên tắc: Kinh tế do nhà nước chủ động và đảng CSVN lãnh đạo. Từ cái nguyên tắc quái dị này, CS đã dành mọi ưu tiên làm kinh tế cho đảng viên và tay sai trong một hệ thống gọi là “doanh nghiệp nhà nước”. DNNN dùng tài sản quốc gia làm vốn kinh doanh, ngân hàng nhà nước bảo đảm để các doanh nghiệp này đi vay vốn nước ngoài, làm ăn lời lỗ không cần biết đến. Hậu quả là hầu hết các DNNN thua lỗ, bởi quản lý ngu dốt một phần, phần còn lại là do tham nhũng thối nát, tha hồ chia chác để hưởng lợi. Nhưng những nhà lý luận CS vẫn khẳng định rằng: “Doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước.”
Làm ăn với thế giới bên ngoài, VN phải cạnh tranh rất khốc liệt với doanh nghiệp các nước khác, nên qui luật “kinh tế thị trường” có thể giúp cho VN hội nhập với kinh tế thế giới, nhưng khốn nỗi nếu áp dụng những qui luật ấy, thì đảng CSVN sẽ mất cơ hội bòn rút và tham nhũng từ các DNNN, nên họ đã cố đẻ ra cái quái thai là Việt Nam theo đuổi “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; mà trong hơn 10 năm qua, người ta tranh cãi về cái đuôi thừa thãi và vô duyên “theo định hướng XHCN” là cái quái gì. Không ai giải thích được!
Sau 6 ngày Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII, họp từ ngày 5 đến 10/05/2017 đảng CS đã cho ra 3 Nghị quyết có tên: Nghị quyết 1, về “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.” Nghị quyết 2, về “tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.” và Nghị quyết 3 về “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.”
Những nghị quyết trên là tập hợp những lý luận cao nhất, của những bộ óc thông minh nhất và có nhiều bằng cấp nhất trong đảng, nhưng toàn nhai đi nhai lại những từ ngữ cũ rích, tối om, lý luận lòng vòng đến mâu thuẫn nhau. Tất cả chỉ để dẫn tới kết luận sau cùng, vẫn là: “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo”.
Thí dụ, nghị quyết 1 về “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, họ viết: “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước; là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo”.
Để biện hộ cho lời giải thích trên, nghị quyết viết: “Tính hiện đại và hội nhập quốc tế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta thể hiện ở chỗ kế thừa có chọn lọc những thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại, kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn hơn 30 năm đổi mới; có hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách và các yếu tố thị trường, các loại thị trường đầy đủ, đồng bộ, vận hành thông suốt, gắn kết chặt chẽ với các nền kinh tế trên thế giới; vai trò, chức năng của Nhà nước và thị trường được xác định và thực hiện phù hợp với thông lệ, nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế phổ biến. Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế được nhất quán xác lập và tăng cường thông qua sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước…” Thật là ngụy biện và lố bịch hết chỗ nói.
Tóm lại, những nghị quyết do đảng CS đưa ra, nói rằng để cải tiến nền kinh tết VN, chỉ là những màn hỏa mù nhằm lừa dối người dân. Kinh tế đất nước chỉ phát triển bền vững, khi chế độ độc tài CS không còn tồn tại trên đất nước này mà thôi.
Cám ơn quí thinh giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
LLCQ

No comments:

Post a Comment