Saturday, September 17, 2016

Trách Nhiệm Của Giới Cầm Bút Đối Với Quốc Gia Dân Tộc – Phần I

NhữngVấnĐềCủaChúngTa

Chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên phụ trách, khách mời tuần này là nhà văn Trần Phong Vũ với (phầnđầu) của chủ đề: “Trách Nhiệm Của Giới Cầm Bút Đối Với Quốc Gia Dân Tộc”.

No comments:

Post a Comment