Monday, September 19, 2016

Đằng Giang Phỏng Vấn Ông Tân Chủ Tịch Nguyễn Đình Hùng

PhỏngVấn

Đại Hội lần thứ 2 của tổ chức Lao Động Việt đã diễn ra trong 3 ngày từ 16-18 tháng 9 vừa qua ở Washington DC . Mời quí thính giả theo dõi cuộc trò truyện giữa ông tân Chủ Tịch Nguyễn Đình Hùng và phóng viên Đằng Giáng của đài ĐLSN về đại hội này

No comments:

Post a Comment