Tuesday, September 20, 2016

Chùa Liên Trì

ThờiSự
Thưa quý thính giả, sự kiện nhà cầm quyền CSVN triệt hạ Chùa Liên Trì ở Sài Gòn hôm 8/9/2016 đã như giọt nước tràn ly. Mời quí thính giả nghe những lời phát biểu của những chức sắc tôn giáo và những người tranh đấu cho nhân quyền ở hải ngoại, do thông tín viên Đỗ Anh Tài gửi về sau đây.

No comments:

Post a Comment