Wednesday, September 28, 2016

Đằng Giang Phỏng Vấn Linh Mục Đặng Hữu Nam

PhỏngVấn

Mời quí thính giả theo dõi cuộc nói chuyện của phóng viên ĐPT Đáp Lời Sông Núi với Linh Mục Đặng Hữu Nam về diễn tiến vụ nộp đơn tại Kỳ Anh hà Tĩnh.

No comments:

Post a Comment