Thursday, November 9, 2017

Phỏng vấn Học Giả Đỗ Thông Minh về chuyến công du của Tổng Thống Hoa Kỳ

Phỏng Vấn

Chủ nhật 5/11 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đến Nhật Bản để bắt đầu chuyến công du dài ngày tại Châu Á. Nhân dịp này, Đài Đáp Lời Sông Núi đã tiếp xúc với Học Giả Đỗ Thông Minh để xin ông trình bày những thông tin liên quan đến chuyến công du này.

No comments:

Post a Comment