Sunday, July 24, 2016

Trả Lời Thư Tín

Chủ Nhật 24.07.2016 
Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục Trả Lời Thư Tín do ông Đằng Giang, quản nhiệm đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện

No comments:

Post a Comment