Wednesday, July 13, 2016

TIẾNG DÂN OAN

Thứ Tư, 13.07.2016
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây qua chuyên mục Tiếng Dân Oan, mời quý vị nghe câu chuyện của ông Nguyễn Xuân Thái – với 20 năm đi đòi công lý trong vô vọng, đã vậy còn bị nhà cầm quyền trù dập không thương tiếc

No comments:

Post a Comment