Thursday, July 7, 2016

Thông Báo: Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Thứ Tư, 06.07.2016
KÊU GỌI ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN GIẢI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM NĂM 2016
Giải Nhân Quyền Việt Nam do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) thành lập từ năm 2002 nhằm tuyên dương thành tích tranh đấu bất bạo động cho lý tưởng nhân quyền tại Việt Nam. Giải Nhân Quyền Việt Nam còn nhằm bày tỏ tình liên đới của người Việt khắp nơi đối với những người đã và đang dấn thân bảo vệ quyền làm người và công lý cho mọi người dân Việt Nam.
Lễ trao Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2016 sẽ được tổ chức tại TP Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ do sự cộng tác giữa MLNQVN và Cộng Đồng Việt Nam Tại Massachusetts nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 68 vào tháng 12 năm 2016. MLNQVN mong ước đón nhận được nhiều hồ sơ đề cử ứng viên xứng đáng cho Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2016 từ các đoàn thể và cá nhân trong cũng như ngoài nước. Kết quả việc xét giải sẽ được chính thức công bố vào trung tuần tháng 11 năm 2016.
Tiêu Chuẩn Tổng Quát ;
1. Phải là một cá nhân hoặc tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam;
2. Đã có thành tích đấu tranh bất bạo động vì nhân quyền cho người dân Việt Nam;
3. Việc đấu tranh của họ đã tạo được ảnh hưởng tích cực tại quốc nội cũng như ở hải ngoại.
Thủ Tục Đề Cử
- Mỗi cá nhân hay đoàn thể có thể đề cử nhiều ứng viên; tuy nhiên Ban Xét Giải không cứu xét việc tự đề cử;
- Nên sử dụng mẫu đơn đề cử (đính kèm); tuy nhiên Ban Xét Giải cũng chấp nhận thư đề cử có đầy đủ chi tiết cần thiết;
- Hồ sơ đề cử nên bao gồm các tài liệu hỗ trợ, như các bài viết, phát biểu của người được đề cử hoặc tài liệu đã hoặc chưa xuất bản về người hoặc tổ chức được đề cử.
Hồ Sơ Đề Cử gồm những chi tiết:
(1) Tóm tắt tiểu sử người hoặc tổ chức được đề cử. (2) Quá trình họat động có liên quan đến nhân quyền Việt Nam như các công tác đã thực hiện, tác phẩm đã phổ biến, gian khổ đã chịu đựng, thành tích được tuyên dương...(3) Tên và địa chỉ những người mà Ban Xét Giải có thể liên lạc để biết thêm chi tiết về người được đề cử nếu cần. (4) Tên người hoặc tổ chức đề cử, đầy đủ địa chỉ, điện thoại và điện thu.
hồ sơ đề cử xin gởi về MLNQVN trước ngày 30/9/2016 theo địa chỉ:
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
8971 Colchester Ave.
Westminster, CA 92683 - U.S.A.

No comments:

Post a Comment