Tuesday, July 5, 2016

Thời Sự: Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ

Thứ Hai, 04.07.2016
Thưa quý thính gỉa, Ngày 4 tháng 7 là ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ. Ngày này vào năm 1776, Quốc hội đại diện cho liên hiệp 13 thuộc địa của Vương Quốc Anh đã đồng thanh tuyên bố sự độc lập của họ như là thành phần của một quốc gia tân lập là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (United States of America) và đồng thời cũng công bố Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ (American Declaration of Independence) do Thomas Jefferson soạn thảo. Bản tuyên ngôn bất hủ này từ đó về sau trở thành một trong những tuyên ngôn chính trị có ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình tranh đấu dân chủ hóa của toàn thể nhân loại.
Năm 1776 nhân dân Hoa Kỳ đã đứng lên lật đổ chính quyền Đế Quốc Anh hà khắc. Ngày hôm nay, sự tàn ác vô nhân của CS còn gấp trăm lần sự tệ hại của Đế Quốc Anh. Trong tinh thần của bản tuyên ngôn này, người dân Việt cần phải cương quyết đứng lên đạp đổ độc tài, giành lại quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc từ tay bạo quyền. Sau đây, chúng tôi xin cống hiến quý thính gỉa một vài chi tiết về ngày lễ này qua sự trình bày của Bảo Trân.

No comments:

Post a Comment