Saturday, July 23, 2016

Người Mỹ Gốc Việt Tham Gia Guồng Máy Công Quyền Hoa Kỳ

Thứ Bảy 24.07.2016  
Phỏng vấn Ông PHẠM VĂN NAM - Thứ trưởng Bộ Phát Triển Thương Mại và Ngoại Thương - (Assistant Secretary of Business Development ​ & International Trade), Tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ.
 Kính chào quý vị thính giả, Một trong các nét son của cộng đồng của người Việt hải ngoại là nỗ lực tham gia vào "giòng chính" các sinh hoạt chính trị tại các quốc gia Tây Phương, nơi họ sinh sống, cư ngụ. Để tìm hiểu về nét son đặc thù này, Chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta tuần này xin thảo luận về sự kiện Người Mỹ Gốc Việt Tham Gia Guồng Máy Công Quyền Hoa Kỳ với khách mời là Ông PHẠM VĂN NAM, Thứ trưởng Bộ Phát Triển Thương Mại và Ngoại Thương (Assistant Secretary of Business Development & International Trade) của Tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Ông Nam tham dự cuộc thảo luận này từ Boston, TB Massachusetts!

No comments:

Post a Comment