Sunday, July 10, 2016

CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: PHỎNG VẤN HÒA THƯỢNG THÍCH KHÔNG TÁNH

Chủ Nhật, 10.07.2016
Kính thưa quý thính giả, việc nhà cầm quyền CSVN quyết tâm triệt hạ chùa Liên Trì, một cơ sở tôn giáo trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đang diễn tiến tới đâu? Mời quý thính giả nghe thông tin từ Hòa Thượng Thích Không Tánh - Viện Chủ chùa Liên Trì tại Thủ Thiêm sau đây

No comments:

Post a Comment