Tuesday, July 19, 2016

Thời Sự: Lời Kêu Gọi Của Mạng Lưới Blogger Việt Nam

Thứ Ba, 19.07.2016
Thưa quý thính giả, Thảm họa do Formosa gây ra những hệ lụy to lớn và lâu dài, cần phải giải quyết tận gốc rễ, và phải khởi động ngay bây giờ. Công việc này đòi hỏi mọi người cùng chung sức. Mời quí thính già theo dõi tâm tình của Mạng Lưới Blogger Việt Nam sau đây. Lời kêu gọi sẽ được Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Blogger Phạm Thanh Nghiên tuyên đọc

No comments:

Post a Comment