Wednesday, July 27, 2016

Phỏng vấn ông TRẦN QUÁN NIỆM - "Đại Hội đảng Dân Chủ và dân chúng thành phố Philadelphia"

Thứ Tư 27.07.2016   
Thưa quý thính giả, Như đài Đáp Lời Sông Núi chúng tôi đã loan tin và tường trình trong mấy ngày qua, Đại Hội đảng Dân Chủ đang diễn ra khá sôi nổi, hào hứng tại thành phố Philadelphia, thuộc tiểu bang Pennsylvania, miền Đông Hoa Kỳ. Để quý thính giả biết rõ thêm về địa điểm tổ chức sinh hoạt chính trị quan trọng hàng đầu của quốc gia này Mỹ, cũng như thái độ của dân chúng địa phương đối với sinh hoạt này, mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với Ông TRẦN QUÁN NIỆM, một cư dân Philadelphia hơn 40 năm qua. Là nhà văn, nhà báo, Ông Trần Quán Niệm cũng là Chủ tịch CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA tại địa phương.

No comments:

Post a Comment