Sunday, July 10, 2016

TRẢ LỜI THƯ TÍN

Chủ Nhật, 10.07.2016
Để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi phần Trả Lời Thư Tín do ông Quản Nhiệm Đằng Giang phụ trách mỗi hai tuần.

No comments:

Post a Comment