Saturday, July 16, 2016

CÂU CHUYỆN NHÂN QUYỀN: PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN BÁ LỘC (P.2)

Thứ Bảy, 16.07.2016
Thực thi nhân quyền là một trong những điều kiện quan trọng để được gia nhập Hiệp Ước Đối Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP. Để hiểu rõ điều kiện này, mời quý thính giả theo dõi tiếp (phần 2) Câu Chuyện Nhân Quyền tháng qua giữa ông Nguyễn Bá Lộc, nguyên giảng viên Đại Học Cần Thơ, đại diện Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và đặc phài viên Hải Nguyên của đài ĐLSN. Vâng, xin nhường lời cho anh Hải Nguyên.

No comments:

Post a Comment