Wednesday, July 13, 2016

CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: PHỎNG VẤN LS HÀ HUY SƠN

Thứ Tư, 13.07.2016
Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa Đằng Giang và Ls. Hà Huy Sơn để tìm hiểu việc truy tố công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, có khả thi hay không?

No comments:

Post a Comment