Tuesday, February 12, 2013

Lời Chúc Tết Đầu Năm Quý Tỵ 2013

Để mở đầu, kính mời ông Tây Sơn, Quản nhiệm Đài ĐLSN

Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc thành lập ngày 28 tháng 2 năm 2010 với sự tham gia của 3 đoàn thể. Đó là Tổ chức Phục Hưng Việt Nam, Tập Hợp Đồng Tâm, và Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn.
Nhân Ngày Tết Quý Tỵ, các đoàn thể này xin gửi đến quý thính giả và đồng bào trong vào ngoài nước lời chúc đầu năm.
Trước hết, xin mời Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, đại diện Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn.
Quý thính giả vừa nghe lời chúc Tết của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ từ thành phố Auckland, Tân Tây Lan.
Tiếp đây, xin mời ông Huỳnh Khánh Hoà, Trưởng Nhiệm Tập Hợp Đồng Tâm:
Quý thính giả vừa nghe lời chúc Tết của ông Huỳnh Khánh Hoà, từ thành phố Sydney, Úc Đại Lợi.
Và sau đây, xin mời Nha sĩ Chu Văn Cương, chủ tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Tổ chức Phục Hưng Việt Nam:
Đó là Lời chúc đầu Năm của Nha sĩ Chu Văn Cương, chủ tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Tổ chức Phục Hưng Việt Nam.

No comments:

Post a Comment