Friday, March 3, 2017

Phóng sự sinh hoạt mừng Xuân của Hội Ái Hữu Gò Công

PhóngSự

Sinh hoạt của các hội ái hữu đồng hương ở hải ngoại như một nhu cầu tinh thần, và nó đã trở thành truyền thống từ nhiều năm qua, nhất là vào những dịp đầu Xuân. Mời quý thinh giả theo dõi buổi sinh hoạt mừng xuân của Hội Ái Hữu Gò Công tại miền Nam California vào ngày 26/2/2017 vừa qua, phóng sự do Bá Cơ thực hiện.

No comments:

Post a Comment