Wednesday, March 8, 2017

Phỏng Vấn Đỗ Thông Minh về chuyến thăm viếng VNcủa vua và hoàng hậu nước Nhật

PhỏngVấn

Nhân dịp vua và hoàng hậu nước Nhật lần đầu tiên tới thăm viếng VN, phóng viên Thái Hòa đã có dịp nói chuyện với học giả Đỗ Thông Minh để nghe ông trình bày về chế độ quân chủ lập hiến của Nhật Bản và mục đích của chuyến viếng thăm này.

No comments:

Post a Comment