Friday, March 24, 2017

Bàn Ngang Tán Dọc, 24.03.2017

BànNgangTánDọc

Chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc, Hướng Dương, Tâm Anh và Thái Hòa tuần này sẽ nói về lệnh cấm 5 bài hát được sáng tác trước năm 1975 của nhà cầm quyền CSVN

No comments:

Post a Comment