Thursday, March 16, 2017

Phỏng Vấn Nguyễn An Dân về Nhóm Biển Xanh

PhỏngVấn

Liên tục chương trình, trong Câu Chuyện Thời Sự, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Thái Hòa với ông Nguyễn An Dân liên quan đến việc thu thập chữ ký người dân gởi nhà cầm quyền CSVN, đòi hỏi nhà nước phải minh bạch những gì liên quan đến công ty Formosa xả thải hủy hoại môi trường biển một cách trầm trọng.

No comments:

Post a Comment