Loading...

Saturday, August 13, 2016

DANH NHÂN NƯỚC VIỆT 13.08.2016

 Kính thưa quý thính giả, qua gần năm ngàn năm tranh đấu chống ngoại xâm để sinh tồn, phụ nữ Việt Nam đã đóng góp nhiều công lao trong việc bảo vệ tổ quốc.
Sử sách ghi lại, dân tộc Việt đã sản sinh ra rất nhiều bậc anh thư kiên cường, chiến đấu trong tinh thần bất khuất và không ít người trong số đó đã trở nên bất tử, với cái chết trung liệt được người đời sau kính trọng. Trong tiết mục “Danh Nhân Nước Việt” tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Nữ Tướng Triệu Thị Trinh” của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

No comments:

Post a Comment