Monday, October 22, 2012

Trao đổi với Cựu Đại Sứ Bùi Diễm

Thứ Hai ngày 22.10.2012 
Kính thưa quí thính giả, hội nghị trung ương 6 của đảng csvn kết thúc vào ngày 15 sau hơn 2 tuần nhóm họp đã công bố 1 nghị quyết dài hơn 9 trang với trên 7000 chữ bàn đủ thứ chuyện, thế nhưng chuyện quan trọng nhất đối với dân tộc và đất nước là chuyện Trung cộng đang lăm le xâm chiếm biển đảo của Việt Nam thì hoàn toàn không nói đến, có chăng chỉ là đão qua vài chữ sáo rỗng bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia trích trong câu sau: "ban chấp hành trung ương khẳng định: bộ chính trị, ban bi thư là một tập thể lãnh đạo đoàn kết vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng của đảng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ chí Minh, cương quyết bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Để tìm hiểu về sự kiện này, mời quí thính giả theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với nhà ngoại giao lão thành Bùi Diễm, cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ

No comments:

Post a Comment