Wednesday, October 24, 2012

Hội nghị đầu heo đuôi chuột

Thứ Tư ngày 24.10.2012     
Hội nghị 6 ban chấp hành trung ương đảng CSVN, dù có tô son trét phấn, bằng những sáo ngữ vô duyên, cũng hiện nguyên hình là một thất bại ê chề cho phe Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Với trào lưu dân chủ bên ngoài và chia rẽ nội bộ bên trong, tính mạng của đảng bây giờ như mành treo chuông mà thôi. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề: "Hội nghị đầu heo đuôi chuột" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Hội nghị Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam vừa kết thúc, có thể gọi là một hội nghị "đầu heo, đuôi chuột". Ðầu heo, vì trước khi mở màn chỉ thấy cảnh "các cụ" họp ở "đình làng" đang giành nhau "cái thủ lợn", người miền Nam gọi thủ lợn là cái đầu heo. Nhưng sau cùng, hội nghị kết thúc, cái đuôi lòi ra thì nhìn rõ là "đuôi chuột".
Những tay nịnh thần, chạy cờ... vẫn dâng những lời xưng tụng: Thắng lợi! Thành công! Bản lĩnh chính trị cao! Khôn khéo và nhất quán! v.v... Nhưng cả cuộc họp bí mật suốt 15 ngày cuối cùng chẳng đưa ra kết quả nào cụ thể mà chỉ hô lại những khẩu hiệu trống rỗng và những đề nghị vô hiệu lực. Chỉ một người sung sướng toại nguyện, là Nguyễn Tấn Dũng. Riêng chuyện Ba Dũng vẫn ngồi yên tại chỗ, không ai dám chỉ mặt, gọi tên mà kể tội, đã là một thắng lợi rồi. Trong trận đấu đá này, Ba Dũng vượt trên những đối thủ đang đòi chia phần xôi thịt.
Ngay từ đầu, nhìn từ bên ngoài thì cả cuộc hội nghị này chỉ được mở ra với một mục đích là hạch tội Ba Dũng và lật đổ Dũng, nếu kiếm được đủ số phiếu. Ðó là lý do chính khiến "các cụ" phải vội vàng "họp đình", mà lại họp thật nhiều ngày. Bằng cớ là cái hội nghị được tổ chức ngay sau khi mới bắt giam Nguyễn Ðức Kiên, Dương Chí Dũng và hạch tội những Trần Xuân Giá, Lý Xuân Hải - toàn là những tay chân, đồng lõa, từng được Nguyễn Tấn Dũng chia phần?
Cuộc họp Trung Ương diễn ra trong 15 ngày nhưng hoàn toàn đóng kín cửa! Người dân chỉ được biết tin sau cùng qua bản tin chính thức của đảng cộng sản!
Khi đọc bản tin thì thấy lòi ra là một cái đuôi chuột: Mục đích kể tội Ba Dũng không đạt được. Cái đầu heo vẫn nằm trong tay Ba Dũng để chia phần cho đám đàn em y như cũ. Phe chống Dũng không làm gì được bèn trở lại dùng sở trường độc đáo của đảng ta: Nói ba hoa. Toàn là những lời trống rỗng và những đề nghị mà đọc kỹ thì thấy làm cũng được, không làm cũng chẳng sao! Tất cả những đề nghị, khuyến cáo mà không cho biết có quyền lực nào để bắt buộc thi hành thì đều vô hiệu lực! Vì vậy cái đuôi hội nghị là đuôi chuột, vì nó giống hệt một hội đồng chuột!
Ðể vuốt mặt cho Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang, bản thông cáo nêu lên một loạt những thứ gọi là "biện pháp, khuyến cáo" phải thay đổi. Nhưng nhìn kỹ, người ta chỉ thấy toàn là "từ chương", nói nghe cho vui. Chúng hoàn toàn vô hiệu lực, vì không có gì bắt buộc Ba Dũng phải thi hành cả! Họp hành suốt 15 ngày, chỉ để nhắc lại cho Ba Dũng nghe những điều đáng lẽ ra Dũng phải thi hành từ mười năm nay rồi! Như vậy không gọi hội đồng chuột thì gọi là gì?
Tại sao các ông bà Trung Ương phải họp suốt 15 ngày chỉ để nhắc nhở những chuyện đương nhiên như vậy? Chỉ vì sau cùng tất cả đều thấy phải bảo vệ cái hệ thống xôi thịt đang có sẵn, cho chính họ được hưởng!
Họ còn viết: "Chuẩn bị nguồn quy hoạch dồi dào, mỗi chức danh có thể quy hoạch vài ba người, một người có thể quy hoạch vào vài ba chức danh. Lấy quy hoạch lãnh đạo chủ chốt ở các cấp làm cơ sở cho quy hoạch cấp chiến lược. Lấy quy hoạch cấp chiến lược thúc đẩy quy hoạch chủ chốt cấp dưới". Tất cả câu văn dài lòng thòng đó chỉ nhắm một điều: "Ba Dũng à, anh muốn "quy hoạch" thằng nào vào chức nào, anh phải hỏi ý kiến chúng tôi để thêm vài ứng viên khác!"
Nhưng đây cũng là một lời dặn dò trống rỗng. Bởi vì đó là một nguyên tắc đã có từ thời Hồ Chí Minh: Nhà nước phải nghe lệnh của đảng. Không phải Ba Dũng không biết quy tắc đó. Biết cả đấy, nhưng không muốn thì không theo.
Ðể quý vị độc giả nhìn rõ tính chất bi hài kịch của hội nghị 15 ngày, xin trích dẫn nguyên văn bản tin sau cùng này: "Ðể giữ nghiêm kỷ luật trong đảng, góp phần giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của đảng và làm gương trong toàn đảng, Bộ Chính Trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp Hành Trung Ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí ủy viên Bộ Chính Trị."
Ðã nói đến "một đồng chí ủy viên Bộ Chính Trị" nhưng tại sao lại không dám nói tên hắn ra? Sợ cái gì mà không dám nói? Ðiều tức cười hơn nữa: Bộ Chính Trị "đã thống nhất 100%" nhưng chỉ "thống nhất 100% trong quyết định không làm gì cả!"
Vừa ngay sau khi "đề nghị", bản thông cáo lại viết là "Ban Chấp Hành Trung Ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính Trị và một đồng chí trong Bộ Chính Trị!" Như vậy nghĩa là đã "quyết định không thi hành kỷ luật" rồi! Ðúng là Ba Dũng đã thắng trong keo này, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn thất bại.
Cuối cùng, đây chỉ là một cuộc hưu chiến. Ðiều duy nhất đạt được trong cuộc họp 15 ngày là họ phải bám chặt lấy nhau, không thể bỏ nhau, không thể chống phá nhau đến cùng được. Ðây là một cuộc khủng hoảng giữa chính trị và kinh tế, thế tất phải xẩy ra sau khi các đảng cộng sản chỉ "đổi mới" về kinh tế, không biết thay đổi chính trị thích ứng với cách làm kinh tế mới. Ðây là cơn khủng hoảng sẽ đưa tới sự tan rã của các đảng cộng sản, ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc.
Ngô Nhân Dụng

No comments:

Post a Comment