Tuesday, October 9, 2012

Phỏng vấn bà Trần Thị Hài

Thứ Ba ngày 09.10.2012     
Bà Trần Thị Hài, một người vào đảng CSVN hồi còn rất trẻ, đã từng hăng say phục vụ cho chế độ. Tuy nhiên gia đình bà cũng không thoát khỏi sự đàn áp dã man của một guồng máy chuyên lấy sự bạo tàn để cai trị nhân dân. Bà đã ròng rã đi khiếu kiện suốt gần 13 năm nay và đã nhiều lần bị vào tù chỉ vì đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình. Từ Bình Dương, bà Trần Thị Hài tường thuật về quá trình đi khiếu kiện cũng như nói lên những suy nghĩ của bà về đảng CSVN. Xin mời anh Quang Nam.

No comments:

Post a Comment